இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

national-audit-ta

“தேசிய கணக்காய்வு” சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது

“தேசிய கணக்காய்வு” எனும் சட்டமூலம் இன்று (ஜூலை 05) பாராளுமன்றத்தினால் திருத்தங்களுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க

ananda-kumarasiri-mp

புதிய பிரதி சபாநாயகர் கௌரவ ஆனந்த குமாரசிறி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 2018 ஜூன் மாதம் 05ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் பிரதி சபாநாயகர் மற்றும் குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

மேலும் வாசிக்க

live-interpretation.png

“பாராளுமன்ற நடப்பு” தற்போது சமகால உரைபெயர்ப்புடன்

பாராளுமன்ற இணையத்தளம் மற்றும் கையடக்க பயன்பாட்டின் ஊடாக “பாராளுமன்ற நடப்பு” பார்க்கும் போது அல்லது கேட்கும் போது பாராளுமன்ற உரையின் சமகால உரைபெயர்ப்பினை கேட்கக்கூடிய வசதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வாசிக்க »

ceremonial

8வது பாராளுமன்றத்தின் 2வது கூட்டத்தொடரை வைபவரீதியாக ஆரம்பித்தல்

எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்தொடர் இன்று (மே 08) வைபவரீதியாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க

coc-t

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான நடத்தைக் கோவை

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான “நடத்தைக் கோவை” 2018 மார்ச் 07 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன், 2018 ஏப்ரல் 15 ஆம் திகதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படுத்தப்படுகின்றது.

பதிவிறக்குக தொடர்புடைய செய்திகள்
 • “தேசிய கணக்காய்வு” சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது

  “தேசிய கணக்காய்வு” எனும் சட்டமூலம் இன்று (ஜூலை 05) பாராளுமன்றத்தினால் திருத்தங்களுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது.

  மேலும் வாசிக்க

 • புதிய பிரதி சபாநாயகர் கௌரவ ஆனந்த குமாரசிறி

  பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 2018 ஜூன் மாதம் 05ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் பிரதி சபாநாயகர் மற்றும் குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

  மேலும் வாசிக்க

 • “பாராளுமன்ற நடப்பு” தற்போது சமகால உரைபெயர்ப்புடன்

  பாராளுமன்ற இணையத்தளம் மற்றும் கையடக்க பயன்பாட்டின் ஊடாக “பாராளுமன்ற நடப்பு” பார்க்கும் போது அல்லது கேட்கும் போது பாராளுமன்ற உரையின் சமகால உரைபெயர்ப்பினை கேட்கக்கூடிய வசதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

  மேலும் வாசிக்க »

 • 8வது பாராளுமன்றத்தின் 2வது கூட்டத்தொடரை வைபவரீதியாக ஆரம்பித்தல்

  எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்தொடர் இன்று (மே 08) வைபவரீதியாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

  மேலும் வாசிக்க

 • பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான நடத்தைக் கோவை

  பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான “நடத்தைக் கோவை” 2018 மார்ச் 07 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன், 2018 ஏப்ரல் 15 ஆம் திகதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படுத்தப்படுகின்றது.

  பதிவிறக்குக தொடர்புடைய செய்திகள்


இலங்கையின் தேசிய மற்றும் சமய சகவாழ்வுக்கான பாராளுமன்றக் குழுவின் முதலாவது பிராந்திய மகாநாடு

2018-07-31
இலங்கையின் தேசிய மற்றும் சமய சகவாழ்வுக்கான பாராளுமன்றக் குழுவின் முதலாவது பிராந்திய மகாநாடு கௌரவ சபாநாயகரின் தலைமையில் அதிசங்கைக்குரிய மகாநாயக்க தேரர்கள், துணை மகாநாயக்க தேரர்கள்மற்றும் அனைத்துச் சமயங்களையும் சேர்ந்த அதி வணக்கத்திற்குரிய மதகுருமார்கள், பாராளுமன்றத்தின் அனைத்துக் கட்சிகளையும் பிதிநிதித்துவம் செய்கின்ற அரசியல் பிரமுகர்கள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் உயர்மட்ட உத்தியோகத்தர்களின் பங்கேற்புடன் 2018 ஓகத்து மாதம் 06 ஆந் திகதி முற்பகல் 9.30 மணி தொடக்கம் பிற்பகல் 2.30 மணி வரை கண்டி மகாவலி றீச் ஹோட்டலில்...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-07-31 இலங்கையின் தேசிய மற்றும் சமய...
2018-07-23 வியட்நாம் தூதுக்குழுவொன்றின்...
2018-07-19 “BestWeb.lk” போட்டியின் போது Parliament.lk க்கு...
2018-07-11 நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய...
2018-07-05 “தேசிய கணக்காய்வு” சட்டமூலம்...
மேலும்

2018 ஆகஸ்ட் 10ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்

2018-08-10
கௌரவ கரு ஜயசூரிய, சபாநாயகர் அவர்கள் தலைமை வகித்தார்கள்.சபாநாயகரின் அறிவித்தல்கள் ‘A’ : 2018.08.09 ஆம் திகதியன்று “குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் (திருத்தம்)” தொடர்பான சட்டமூலத்தின் இரண்டாம் மதிப்பீடு மற்றும் குழுநிலையின் போது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் நடத்தை‘B’ :  எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவி தொடர்பான தீர்ப்பு‘C’ :  பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவின் கூட்டம்பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் (i)    2016 ஆம் ஆண்டுக்கான நிருவாகத்துக்கான பாராளுமன்ற ஆணையாளர் அலுவலகத்தின் (ஒம்புட்ஸ்மன்) வருடாந்த அறிக்கை(ii)    2015...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-08-10 2018 ஆகஸ்ட் 10ஆந் திகதியின் சபை...
2018-08-09 2018 ஆகஸ்ட் 09ஆந் திகதியின் சபை...
2018-08-08 2018 ஆகஸ்ட் 08ஆந் திகதியின் சபை...
2018-08-07 2018 ஆகஸ்ட் 07ஆந் திகதியின் சபை...
2018-07-20 2018 ஜுலை 20ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
மேலும்

2018 ஆகஸ்ட் 09ஆம் திகதிய திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள்

2018-08-09
2018, ஆகஸ்ட் 08ஆந் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவானது கலந்துரையாடலின் பின்னர், 2018 ஆகஸ்ட் 09ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை பாராளுமன்ற அமர்வை பின்வருமாறு திருத்தியமைக்க உடன்பட்டது.
மேலும் வாசிக்க

அமர்வு வார
1வது நாள்
தலைப்பு
2018-08-09 2018 ஆகஸ்ட் 09ஆம் திகதிய திருத்தப்பட்ட...
2018-08-07 ஆகஸ்ட் மாத முதலாம் அமர்வு...
2018-07-20 2018 ஜூலை 20ஆம் திகதிய திருத்தப்பட்ட சபை...
2018-07-17 ஜூலை மாத முதலாம் அமர்வு...
2018-07-03 ஜூலை மாத முதலாம் அமர்வு...
மேலும்

இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்)

2015-05-25
mace
  19 மே 2015இத்தினத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட “குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை” விவாதத்திற்கு...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2015-05-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-03-24 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-02-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில்...
2015-02-13 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜன 29 -...
2015-01-23 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜனவரி...
மேலும்

பாராளுமன்ற மகளிர் ஒன்றியத்தினால் நடாத்தப்படும் கொள்கை உரையாடல்களின் ஐந்தாவது தொடர்

2018-07-19
சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய அமெரிக்கா நாடுகள் முகவர் நிறுவனம் (USAID) இன் ஜனநாயக ஆட்சி மற்றும் பொறுப்புத்திறன் திட்டத்தை பலப்படுத்துதல் செயற்றிட்டத்தின் அனுசரணையுடன் பெண் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒன்றியத்தினால் கொள்கை பற்றிய தொடர்ச்சியான கலந்துரையாடல்களை நடத்துவதற்காக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன் இரண்டாம் அமர்வு மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சரும் ஒன்றியத்தின் தவிசாளருமான கெளரவ (திருமதி) சந்திராணி பண்டார அவர்களின் தலைமையில் 2018 ஜுலை மாதம் 19 ஆம் வியாழக்கிழமை மு.ப. 10.30 மணி முதல் பி.ப. 1.30 மணி வரை...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-07-19 பாராளுமன்ற மகளிர் ஒன்றியத்தினால்...
2018-06-29 இலங்கையில் சமூக மற்றும் சமய...
2018-06-19 பாராளுமன்ற அலுவல்களை...
2018-06-04 பாராளுமன்ற மகளிர் ஒன்றியத்தினால்...
2018-05-09 பாராளுமன்ற மகளிர் ஒன்றியத்தினால்...
மேலும்
அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் முதலாவது அறிக்கை (8வது பாராளுமன்றம், 2வது கூட்டத்தொடர்)
2018.04.03 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை
2018.03.07 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிலையியற் கட்டளைகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கை
2018.02.21 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.12.09 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வியாபாரம் மற்றும் வணிகம் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை

அனைத்து குழு அறிக்கைகளையும் பெறுக

தற்போதைக்குநடப்பு இணைய ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சிகள் எவையும் இல்லை
மேலும்...

சபைசுற்றுலா

பாராளுமன்ற சபாகூடத்தின் தோற்றத்தை 360° கோணங்களில்..பார்க்க

படத்தொகுப்பு

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் சின்னங்கள்..பார்க்க

விவரணக்காட்சி

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் விவரணக் காட்சியைப் பார்க்க..பார்க்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom