இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

செய்திகள்

நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தியை நோக்காகக் கொண்ட ஐக்கிய நாடுகளின் 2030 நிகழ்ச்சிநிரல் பற்றி விழிப்புணர்வூட்டும் அமர்வு 2017-03-24
நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தியை நோக்காகக் கொண்ட ஐக்கிய...  மேலும் வாசிக்க
இளைஞர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான செயலமர்வு 2017-03-01
இளைஞர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான செயலமர்வு...  மேலும் வாசிக்க
‘சபாநாயகரின் வகிபாகம் மற்றும் அலுவலகம்’ தொடர்பான வட்ட மேசை கலந்துரையாடல் 2017-02-27
‘சபாநாயகரின் வகிபாகம் மற்றும் அலுவலகம்’ தொடர்பான வட்ட...  மேலும் வாசிக்க
அரச நிறுவனங்களில் நிதி மற்றும் பௌதீக செயலாற்றுகைகளுடன் தொடர்புபட்ட தகவல்களை நிகழ்நிலையாக பெற்றுக்கொள்ளல் பற்றிய பயிற்சி நிகழ்ச்சி 2017-01-17
பாராளுமன்ற அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவினால் 2017...  மேலும் வாசிக்க
முன்னாள் பிரதம அமைச்சர் ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க அவர்களின் பூதவுடல், அரச மரியாதைக்காக பாராளுமன்ற கட்டிடத்தொகுதிக்கு 2016-12-28
முன்னாள் பிரதம அமைச்சர்  மேலும் வாசிக்க
உறுப்பினர்களுக்கான நடத்தைக் கோவை பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது 2016-12-10
கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களினால் “பாராளுமன்ற...  மேலும் வாசிக்க
பொது மனுக்கள் பற்றிய குழு – ஊடக மாநாடு 2016-12-03
பொது மனுக்கள் பற்றிய குழுவின் தவிசாளர் கௌரவ சுஜீவ...  மேலும் வாசிக்க
அரசியலமைப்பு சபையின் உபகுழுக்களின் அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்தல் 2016-11-19
அரசியலமைப்புச் சபையின் கூட்டமொன்று பாராளுமன்ற...  மேலும் வாசிக்க
அரசியலமைப்பு சபை - செய்திப் பிரசுரம் 2016-11-17
அரசியலமைப்பு சபையின் கூட்டமொன்று 2016 நவெம்பர் மாதம் 19...  மேலும் வாசிக்க
ஐரோப்பிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வருகை 2016-11-07
ஐரோப்பிய பாராளுமன்ற மற்றும் ஐரோப்பிய பாராளுமன்ற...  மேலும் வாசிக்க
“ஈ-சுவாபிமானி 2016” விருது வழங்கலில் பாராளுமன்ற கையடக்க பயன்பாட்டிற்கு வெற்றியாளர் விருது 2016-11-02
2016 ஒக்டோபர் 31 அன்று கொழும்பு சினமன் கிரேன்ட் ஹோட்டலில்...  மேலும் வாசிக்க
ஜெனீவாவிலுள்ள அனைத்துப் பாராளுமன்ற ஒன்றிய பேரவையில் சபாநாயகர் கௌரவ கரு ஜயசூரிய உரையாற்றல் 2016-11-01
ஜனீவாவில் 2016 ஒக்டோபர் 23-27 வரை நடைபெற்ற அனைத்து...  மேலும் வாசிக்க
அரசியலமைப்பு சபை - செய்திப் பிரசுரம் 2016-09-21
அரசியலமைப்பு சபையினால் நியமிக்கப்பட்ட...  மேலும் வாசிக்க
பாராளுமன்ற அலுவலர்களுக்கான “தகவலுக்கான உரிமை சட்டம்” தொடர்பான கருத்தரங்கு 2016-08-18
பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகத்தின் பணியாளர்களுக்காக...  மேலும் வாசிக்க
“தகவலுக்கான உரிமை” சட்டமாக்கப்பட்டுள்ளது 2016-08-08
இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் 79 ஆம்...  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom