இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

செய்திகள்

இலங்கை-கட்டார் பாராளுமன்ற நட்புறவுச் சங்க ஆரம்பக் கூட்டம் 2017-11-29
இலங்கை-கட்டார் பாரளுமன்ற நட்புறவுச் சங்க ஆரம்பக்...  மேலும் வாசிக்க
நவம்பர் 30ஆம் திகதி “தியவன்னா மியஸிஸர” 2017-11-15
பாராளுமன்ற பணியாளர்களின் நலன்புரி மற்றும் விசேட...  மேலும் வாசிக்க
கௌரவ கபீர் ஹஷீம் அவர்களுக்கு உலகளாவிய கௌரவ விருது 2017-11-14
உலகளாவிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஒன்றியத்தின்...  மேலும் வாசிக்க
2015ஆம் நிதியாண்டிற்கான அரசாங்கக் கணக்குக் குழுவின் முகாமைத்துவ தகவல் முறைமையினை (e-PAC) அடிப்படையாகக் கொண்ட செயலாற்றுகை மதிப்பீடு - சிறந்த செயலாற்றுகையைக் காண்பித்த நிறுவனங்களை இனங்காணலும் தேசிய விருது வைபவமும் 2017-11-13
பாராளுமன்ற அரசாங்கக் கணக்குக் குழு  மேலும் வாசிக்க
முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான பாராட்டு வைபவம் 2017-11-06
இலங்கை பாராளுமன்ற சனநாயகத்திற்கு 70 ஆண்டுகள்...  மேலும் வாசிக்க
அரசியலமைப்பு சபை வழிப்படுத்தும் குழுவின் இடைக்கால அறிக்கை தொடர்பான விவாதத்திற்கு மேலதிக நேரத்தை ஒதுக்க சபாநாயகர் தீர்மானம் 2017-11-02
ஒவ்வொரு கட்சியினதும் அனைத்து பிரதிநிதித்துவங்களை...  மேலும் வாசிக்க
குழந்தை பருவ அபிவிருத்தி மீதான பாராளுமன்ற மன்றம் 2017-11-02
பாராளுமன்றத்தின் சகல உறுப்பினர்களுக்கான “குழந்தை...  மேலும் வாசிக்க
2016ஆம் ஆண்டுக்கான கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் அறிக்கையை சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய அவர்களுக்கு கையளித்தல் 2017-10-30
2016ஆம் ஆண்டுக்கான கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின்...  மேலும் வாசிக்க
பாராளுமன்ற விளையாட்டு சங்கத்தின் பிரியந்த விக்கிரசேகரவினால் ஆசிய பிரசித்தர்களின் மெய்வல்லுநர் விளையாட்டுப் போட்டியில் சாதனை 2017-10-25
2017 செப்டெம்பர் மாதம் 24-28 வரை சீனாவின் ருகாவோ ஒலிம்பிக்...  மேலும் வாசிக்க
உள்ளூராட்சித் தேர்தலுடன் தொடர்புடைய சட்டமூலங்களுக்கான சான்றுரை எழுதப்படல் 2017-10-13
2017 ஒக்டோபர் மாதம் 9ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில்...  மேலும் வாசிக்க
இலங்கை பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் 70வது ஆண்டு நிறைவை நினைவு கூறல் 2017-10-03
இலங்கை பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் 70வது ஆண்டு நிறைவை...  மேலும் வாசிக்க
சார்க் சபாநாயகர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சங்கத்தின் எட்டாவது மாநாட்டை இலங்கை நடத்தவுள்ளது 2017-09-25
சார்க் சபாநாயகர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற...  மேலும் வாசிக்க
நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான உலக பாராளுமன்ற மாநாடு 2017-09-13
2017 செப்டெம்பர் 6 முதல் 7 வரை இந்துனேசியாவில் நடைபெற்ற...  மேலும் வாசிக்க
“e-Chamber” எனும் சபாமண்டப முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை நிறுவப்பட்டுள்ளது 2017-08-22
“e-Chamber” எனும் சபாமண்டப முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை இன்று...  மேலும் வாசிக்க
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான மொழிப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2017-08-16
கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமது சிங்கள மற்றும்...  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom