இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

செய்திகள்

பிரியாவிடை பெற்றுச் செல்லும் பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகம் 2012-02-13
ஓய்வு பெற்றுச் செல்லும் பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகம்...  மேலும் வாசிக்க
2012 ஒதுக்கீட்டு சட்டமூலத்திற்கான பாராளுமன்ற நிகழ்ச்சி நிரல் 2011-10-27
2011 ஒக்டோபர் 21ஆந் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள்...  மேலும் வாசிக்க
FOSS4Gov விருது வழங்கலில் பாராளுமன்ற இணையத்தள நுழைவாயிலுக்கு இரண்டாம் இடம் 2011-10-03
பாராளுமன்ற செயலகத்தின் இணைய நுழைவாயிலான (iParliament)  மேலும் வாசிக்க
பாராளுமன்றத்தை பார்வையிட வருகைதருகின்ற பாடசாலை மாணவர்களின் பாடசாலை நூலகங்களுக்கு புத்தகங்களை அன்பளிப்புச் செய்தல். 2011-08-15
பாடசாலை மாணவர்களின் வாசிப்புப் பழக்கம் மற்றும் பாட...  மேலும் வாசிக்க
கெளரவ சபாநாயகருக்கு பாராளுமன்றத்தில் செங்கம்பள வரவேற்பு 2011-08-10
அண்மையில் நடைபெற்று முடிந்த வருடாந்த பொதுநலவாய...  மேலும் வாசிக்க
சபாநாயகர் கெளரவ சமல் ராஜபக்ஷ பொதுநலவாயப் பாராளுமன்றச் சங்கத்தின் (பொ.பா.ச) தலைமைப் பதவியை ஏற்றார் 2011-08-09
   2011 ஜூலை 21 முதல் 28 வரை ஐக்கிய இராச்சியம்  மேலும் வாசிக்க
பாராளுமன்றத்தை பார்வையிடுவதற்காக வருகைதரும் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு வீடியோக் காட்சிகளின் உதவியுடன் விளக்கமளிக்கப்படுகிறது 2011-07-22
பாராளுமன்றத்தை பார்வையிடுவதற்காக வருகைதரும் ஐந்தாம்...  மேலும் வாசிக்க
Parliament.lk யானது "இலங்கையின் சிறந்த அரச இணையத்தளம் - 2010" ஆக முடிசூடப்பட்டுள்ளது 2010-11-16
2010 நவம்பர் 12ஆம் திகதி கொழும்பு  மேலும் வாசிக்க
2010 உலக ஈ-பாராளுமன்ற மகாநாடு 2010-10-27
2010 உலக ஈ-பாராளுமன்ற மகாநாடு 2010 ஒக்டோபர் 21ஆம் மற்றும்...  மேலும் வாசிக்க
2011 ஒதுக்கீட்டு சட்டமூலத்திற்கான பாராளுமன்ற நிகழ்ச்சி நிரல் - திருத்தப்பட்டவாறு 2010-10-25
2010  மேலும் வாசிக்க
பாராளுமன்ற இணையத்தளமானது ‘இலங்கையின் சிறந்த அரச இணையத்தளம் - 2010’ ஆக தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது 2010-10-25
LK ஆள்களப் பதிவகம் ஒழுங்கு செய்த "இலங்கையின் மிக...  மேலும் வாசிக்க
2011 ஒதுக்கீட்டு சட்டமூலத்திற்கான பாராளுமன்ற நிகழ்ச்சி நிரல் 2010-10-11
2010  மேலும் வாசிக்க
Parliament.lk அடைவுதகவை மேம்படுத்துகிறது 2010-08-31
நவீன இணையத்தள...  மேலும் வாசிக்க
2010 ஒதுக்கீட்டு சட்டமூலத்திற்கான அமர்வு நேரங்கள் 2010-06-11
2010  மேலும் வாசிக்க
2010 வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கான பாராளுமன்ற நிகழ்ச்சி நிரல் 2010-05-26
2010  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom