இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

“நாம் சமூகம், ஜனநாயகம் நமது” சித்திரப் போட்டிக்கான விருது வழங்கல்

திகதி : 2018-10-23

thumb“நாம் சமூகம், ஜனநாயகம் நமது” சித்திரப் போட்டிக்கான விருது வழங்கல் 2018 ஒக்டோபர் மாதம் 23ஆம் திகதி சபாநாயகர் கௌரவ கரு ஜயசூரிய அவர்களின் தலைமையில் பாராளுமன்ற முன்றலில் நடைபெற்றது.

 

இந்த அகில இலங்கை ரீதியான போட்டி இலங்கை பாராளுமன்றத்தினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன், கல்வி அமைச்சு, சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய அமெரிக்காவின் நிறுவனம் (USAID) மற்றும் சுயாதீன மற்றும் நியாயமான தேர்தலுக்கான மக்கள் நடவடிக்கையினது (PAFFREL) ஆதரவுடன் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தது.

 

 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom