இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

இலங்கையில் தேசிய மற்றும் சமய சகவாழ்வுக்கான பாராளுமன்றக் குழுவின் முதலாவது பிராந்திய மகாநாடு

திகதி : 2018-08-28

இலங்கையில் தேசிய மற்றும் சமய சகவாழ்வுக்கானபாராளுமன்றக் குழுவின் முதலாவது பிராந்திய மகாநாடு கௌரவ சபாநாயகரின் தலைமையில் அதிசங்கைக்குரிய மகாநாயக்க தேரர்கள், துணை நாயக்க தேரர்கள், இந்து, முஸ்லிம் மற்றும் கத்தோலிக்க /கிறிஸ்தவ ஆகிய அனைத்து சமயங்களையும் சேர்ந்த அதி வந்தனைக்குரிய மதகுருமார்கள், பாராளுமன்றத்தின் அனைத்துக் கட்சிகளையும் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்ற அரசியல் பிரமுகர்கள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் உயர்மட்ட உத்தியோகத்தர்களின் பங்கேற்புடன் 2018 ஓகத்து மாதம் 16 ஆந் திகதி முற்பகல் 9.30 மணியில் இருந்து பிற்பகல் 2.30 மணி வரை கண்டி மகாவலி றீச் ஹோட்டலில் நடாத்தப்பட்டது.

 

“தேசிய மற்றும் சமய சகவாழ்வினூடாக இலங்கையின் நிலைபேறானதன்மையை நோக்கி” எனும் தொனிப்பொருளின்கீழ் நடாத்தப்பட்ட இந்த மகாநாட்டில் இலங்கையின் தேசிய மற்றும் சமய சகவாழ்வு சார்ந்ததாக பிராந்திய மட்டத்தில் மிகவும் முக்கியமான பல தலைப்புகள் பற்றிக் கலந்துரையாடப்பட்டதோடு மகாநாட்டின் பிரதம உரை பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் உபவேந்தர் பேராசிரியர் திரு. உபுல் திசாநாயக்கவினால் ஆற்றப்பட்டது.

 

தேசிய மற்றும் சமய சகவாழ்வினை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு “விசேட பாராளுமன்ற குழுவொன்று” தாபிக்கப்படுவது பொருத்தமானதென முந்திய மகாநாடுகளில் முன்வைக்கப்பட்ட முன்மொழிவுகளையும் கருத்துகளையும் நன்கு ஆராய்ந்த பின்னர் இலங்கையில் தேசிய மற்றும் சமய சகவாழ்வினை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு அது பற்றி ஆராய்ந்து தனது விதப்புரையை பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிடுவதற்கான “விசேட பாராளுமன்ற குழுவொன்று” தனது தலைமையில் வெகுவிரைவில் பாராளுமன்றத்தில் தாபிக்கப்படுவதற்கு அவசியமான நடவடிக்கைகள் ஏற்கெனவே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கௌரவ சபாநாயகர் மகாநாட்டில் உரையாற்றுகையில் குறிப்பிட்டார்.

 

மத்திய மாகாணத்தைப் பிரதிநிதித்துவம்செய்து மாகாண மற்றும் பிரதேச அரசியல் பிரமுகர்கள், மாகாண அரச உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் பாராளுமன்றத்தின் பதில் செயலாளர் நாயகமும் இந்த மகாநாட்டில் பங்கேற்றனர்.

 

1 2

3 4

5 6

 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom