இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்கான தென் ஆசிய சபாநாயகர்களின் மாநாட்டின் ஆரம்ப நிகழ்வு

திகதி : 2018-07-11

நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்கான தென் ஆசிய சபாநாயகர்களின் மாநாட்டின் ஆரம்ப நிகழ்வு 2018 ஜூலை மாதம் 11 ஆம் திகதி பாராளுமன்ற கட்டிடத்தொகுதியில் இடம்பெற்றது.

 

இந்நிகழ்விற்கு கௌரவ பிரதம அமைச்சர், ஆப்கானிஸ்தான், பங்களதேஷ், பூட்டான், இந்தியா, மாலைதீவு, மியன்மார், நேபாளம், பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடுகளின் கௌரவ சபாநாயகர்கள், இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் பிரதி சபாநாயகர், குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

 

பாராளுமன்ற சபாநாயகர் கௌரவ கரு ஜயசூரிய அவர்கள் வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார். அதன் பின்னர், பிரதம அமைச்சரும் தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சருமான கௌரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் ஆரம்ப நிகழ்வில் பிரதான உரையினை ஆற்றினார்.

 

1 2

3 4

 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom