இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஜெனரால் சோ் ஜோன் கொத்தலாவலை பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகம் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது

திகதி : 2018-06-20

ஜெனரால் சோ் ஜோன் கொத்தலாவலை பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகம் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டமூலம் இன்று பாராளுமன்றத்தினால் திருத்தங்களுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த சட்டமூலம் கௌரவ உயர்கல்வி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சரினால் 2018 ஜூன் மாதம் 08 ஆம் திகதி பிரேரிக்கப்பட்டது.

 

 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom