இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

புதிய பிரதி சபாநாயகர் பதவியேற்றார்

திகதி : 2018-06-06

பாராளுமன்ற பிரதி சபாநாயகரும் குழுக்களின் தவிசாளருமாக புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார். அச்சந்தர்ப்பத்தில் கௌரவ சபாநாயகர், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகம், பிரதி செயலாளர் நாயகம், செயலாளர் நாயகத்தின் பணியாளர்கள் மற்றும் கௌரவ குமாரசிறி அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் சமூகமளித்திருந்தனர்.

 

1 2

3

 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom