இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

இலங்கை-கட்டார் பாராளுமன்ற நட்புறவுச் சங்க ஆரம்பக் கூட்டம்

திகதி : 2017-11-29

இலங்கை-கட்டார் பாரளுமன்ற நட்புறவுச் சங்க ஆரம்பக் கூட்டம் அரசாங்க மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளை பிரதிநிதிப்படுத்தும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கலந்துகொள்ளலுடன் 2017 நவம்பர் 28ஆம் திகதியன்று பாராளுமன்ற கட்டிடத்தொகுதியில் நடைபெற்றது.

 

இக்கூட்டத்திற்கு பாராளுமன்ற பிரதி சபாநாயகர் கௌரவ திலங்க சுமதிபால அவர்களின் தலைமை தாங்கியதுடன் கட்டார் இராச்சியத்தை பிரதிநிதிப்படுத்தி இலங்கையிலுள்ள கட்டார் தூதரகத்தின் முதல் நிலைச் செயலாளர் திரு. இப்றாஹீம் அப்துல்லாஹ் அல் செரிஐம் அவர்கள் கலந்து கொண்டார். நட்புறவுச் சங்கத்தின் தவிசாளர் மற்றும் செயலாளராக முறையே கௌரவ முஜிபுர் ரஹ்மான், பா.உ. மற்றும் கௌரவ (பேராசிரியர்) ஆசு மாரசிங்க, பா.உ. ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டனர்.

 

1 2

 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom