இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

துறைசார் மேற்பார்வை குழுக்களின் பொதுநலவாய செயலகத்தின் பணி அமர்வு

திகதி : 2017-06-28

தவிசாளர்கள் மற்றும் பெண்கள் மற்றும் பால்நிலை, சட்ட விவகாரம் (ஊழலுக்கெதிரான) மற்றும் ஊடகத்துறை, நல்லிணக்கம் மற்றும் வடக்கையும் கிழக்கையும் மீளக் கட்டியெழுப்புதல் ஆகிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்களின் உறுப்பினர்களுடனான பொதுநலவாய செயலக அலுவலர்களுடனான பணி அமர்வொன்று 2017 ஜூன் 27 அன்று கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் திலங்க சுமதிபால அவர்களின் தலைமையில் பாராளுமன்ற குழு அறை இல. 1 இல் இடம்பெற்றது.

 

“பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மனித உரிமைகளை பாதுகாத்தல் மற்றும் விருத்தி செய்தல்” இந்நிகழ்வின் பிரதானமாக கவனம் செலுத்தப்பட்டதுடன் முன்னாள் பிரதித் தலைமை நீதிபதி மற்றும் தென் ஆபிரிக்க அரசியலமைப்பு நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி நீதிபதி திரு. டிக்கெங் மொஸெனிகா மற்றும் மனித உரிமைகள் தலைவர், பொதுநலவாய செயலக வழக்கறிஞர் திருவதி. கரேன் மெகென்ஸி ஆகியோர் விளக்கக்காட்சிகைளை வழங்கினர்.

 

 1 2

 3 4

 5 6

 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom