இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ நிஹால் கலப்பத்தி, பா.உ.

கட்சி
மக்கள் விடுதலை முன்னணி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
ஹம்பாந்தோட்டை
பிறந்த திகதி : 1954-12-22
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : பௌத்தர்
தொழில் / உத்தியோகம் : ஆசிரியர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
208/2, முதுமால மாவத்தை,
பள்ளிக்குடாவ,
தங்காலை.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
ஏ9, மாதிவெல வீட்டுத்திட்டம்,மாதிவெல,
ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர.

பங்கேற்றுள்ள குழுக்கள்

அங்கத்துவம் வகித்த குழுக்கள்

  • அரசாங்கக் கணக்குக் குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)
  • பொது மனுக் குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)
  • சபைக்குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
115 14

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom