இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ (டாக்டர்) (திருமதி) துஸிதா விஜேமான்ன, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
கேகாலை
பிறந்த திகதி : 1964-05-25
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : பௌத்தர்
தொழில் / உத்தியோகம் : மருத்துவர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0362232846
"விஜயந்தி"
மெதகொட,
அமிதிரிகல.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
ஸ்ரீ சுகதாராம வீதி,தல்துவ,
அவிசாவளை
thusitha_w@parliament.lk

பங்கேற்றுள்ள குழுக்கள்

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
79 12

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom