இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ ஞானமுத்து ஸ்ரீநேசன், பா.உ.

கட்சி
இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
மட்டக்களப்பு
பிறந்த திகதி : 1960-07-01

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0766648048
561/3,
லயன்ஸ் நிலைய வீதி,
மட்டக்களப்பு.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
561/3,லயன்ஸ் நிலைய வீதி,
மட்டக்களப்பு.
srineshan_g@parliament.lk

பங்கேற்றுள்ள குழுக்கள்

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
66 25

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom