இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ எம்.எச்.எம். சல்மான், பா.உ.

கடைசியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பிறந்த திகதி : 1958-11-10
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : இஸ்லாமியர்
தொழில் / உத்தியோகம் : சட்டத்தரணி

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
55 17

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom