இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ மலிக் சமரவிக்ரம, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
அமைச்சு
அபிவிருத்தி உபாய முறைகள் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தக அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
தேசியப்பட்டியல்
பிறந்த திகதி : 1949-03-19
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமாகாதவர்
சமயம் : பௌத்தர்
தொழில் / உத்தியோகம் : வர்த்தகர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
இல. 50/24,
புல்லர்ஸ் ஒழுங்கை,
கொழும்பு 07.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112559333
malik_s@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
81 48

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom