இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ (டாக்டர்) (திருமதி) அனோமா கமகே, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
அமைச்சு
பெற்றோலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
தேசியப்பட்டியல்
சமயம் : பௌத்தர்
தொழில் / உத்தியோகம் : கம்பனி பணிப்பாளர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0632224303
இல. 19/6 ஏ, ஹொஸ்பிடல் டெரஸ்,
சுனந்தாராம அருகே, களுபோவில.
தெஹிவள.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
2764221/2765977
anoma_g@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
53 76

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom