இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ (திருமதி) ஸ்ரீயாணி விஜேவிக்கிரம, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி
அமைச்சு
மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி மற்றும் விளையாட்டுத்துறை இராஜாங்க அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
திகாமடுல்ல
பிறந்த திகதி : 1969-03-26
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : பௌத்தர்
தொழில் / உத்தியோகம் : சட்டத்தரணி

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0632223799
இல. 02,
பண்டுகாபய மாவத்தை,
அம்பாறை.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0632222121
wijewickrama_s@parliament.lk

அங்கத்துவம் வகித்த குழுக்கள்

  • சபைக்குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
76 53

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom