இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ வீ.எஸ். இராதாகிருஷ்ணன், பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி
அமைச்சு
கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
நுவரெலியா
பிறந்த திகதி : 1952-08-01
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : இந்து
தொழில் / உத்தியோகம் : வர்த்தகர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0522223051
இல. 95 எச், ஜயசூரிய மாவத்தை,
தலங்கம வடக்கு,
கொஸ்வத்தை.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0522223052
radhakrishnan_v@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
75 54

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom