இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ அஜித் பி. பெரேரா, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
அமைச்சு
மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
களுத்துறை
பிறந்த திகதி : 1967-12-02
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : பௌத்தர்
தொழில் / உத்தியோகம் : சட்டத்தரணி

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0382243261
169, ஏ/2,
பாடசாலை ஒழுங்கை,
பண்டாரகம.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0382290692
perera_a@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
66 25

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom