இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ ராஜவரோதயம் சம்பந்தன், பா.உ.

கட்சி
இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி
அமைச்சு
பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
திருகோணமலை
பிறந்த திகதி : 1933-02-05
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : இந்து
தொழில் / உத்தியோகம் : சட்டத்தரணி

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0262227520
இல. 176, சுங்க வீதி,
திருகோணமலை.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112559787
இல.பி.12,ஸ்டென்மோர் கிரஸன்ட்,
கொழும்பு 07.
sampanthan_r@parliament.lk

அங்கத்துவம் வகித்த குழுக்கள்

  • பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
91 42

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom