இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ டலஸ் அழகப்பெரும, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
மாத்தறை
பிறந்த திகதி : 1959-05-14
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : பௌத்தர்
தொழில் / உத்தியோகம் : ஊடகவியலாளர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0413021900
றுகுணுபாய,
ரதம்பல,
ஊருகமுவ
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
இல. 352/ஜீ7, எம்புல்தெனிய வீதி,மாதிவெல,
கோட்டை
dullas_a@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
67 62

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom