இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ மனோ கணேசன், பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
அமைச்சு
தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
கொழும்பு
பிறந்த திகதி : 1959-12-17
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : இந்து
தொழில் / உத்தியோகம் : கம்பனி பணிப்பாளர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0112729810
இல.24, ஸ்ரீ மகா விகாரை வீதி,
துடுகெமுனு வீதி,
பாமங்கட, தெஹிவளை.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112729810
இல.72,பேங்ஷல் வீதி,
கொழும்பு-11
mano_g@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்
(2017 - 2018)
37 35

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom