இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ கபீர் ஹஷீம், பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
அமைச்சு
அரச தொழில்முயற்சிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
கேகாலை
பிறந்த திகதி : 1959-05-19
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : இஸ்லாமியர்
தொழில் / உத்தியோகம் : பொருளியல் ஆலோசகர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0352246461
இல. 45,
ஹெம்மாதகமை வீதி,
மாவனல்லை
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112689649
இல. 156,லேக் ட்ரைவ்,
கொழும்பு 08.
hashim_k@parliament.lk

பங்கேற்றுள்ள குழுக்கள்

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்
(2017 - 2018)
36 36

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom