இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ மாவை. சோ. சேனாதிராசா, பா.உ.

கட்சி
இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
யாழ்ப்பாணம்
பிறந்த திகதி : 1942-10-27
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : இந்து

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0112384904
மாவிட்டபுரம்,
தெல்லிப்பழை
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0212228269
இல. 241/5, டப்ளிவ்.ஏ. சில்வா மாவத்தை,வெள்ளவத்தை,
கொழும்பு 06.
senathirajah_m@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்
(2017 - 2018)
38 34

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom