இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ முத்து சிவலிங்கம், பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி
அமைச்சு
சமூக நலன்புரி மற்றும் ஆரம்பக் கைத்தொழில் பிரதி அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
நுவரெலியா
பிறந்த திகதி : 1943-07-20
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : இந்து
தொழில் / உத்தியோகம் : தொழிற்சங்கவாதி

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0522223092
இல. 19,
மெளன்ட் மேரி வீதி,
நுவரெலியா.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
2301357 / 8
sivalingam_m@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
87 42

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom