இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ மஹிந்த சமரசிங்ஹ, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி
அமைச்சு
துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுறை அலுவல்கள் அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
தேசியப்பட்டியல்
பிறந்த திகதி : 1956-01-30
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : பௌத்தர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0342247251
இல. 53/2,
டொரின்ரன் மாவத்தை,
கொழும்பு 07.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112584722
mahinda_s@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
45 46

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom