இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ சாகல ரத்நாயக்க, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
அமைச்சு
இளைஞர் அலுவல்கள், கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் தென் அபிவிருத்தி அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
மாத்தறை
பிறந்த திகதி : 1968-02-27
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : பௌத்தர்
தொழில் / உத்தியோகம் : நிலச்சுவாந்தார்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0417773700
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அலுவலகம்,
இசுரு உயன, நயானமுல்ல,
மொரவக.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112372146
இல.06/01, 28 ஆவது ஒழுங்கை,ப்ளவர் றோட்
கொழும்பு 7
ratnayaka_s@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
86 43

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom