இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ சந்திம வீரக்கொடி, பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி
அமைச்சு
திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற்பயிற்சி அமைச்சர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
காலி
பிறந்த திகதி : 1968-05-23
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : பௌத்தர்
தொழில் / உத்தியோகம் : சட்டத்தரணி

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0912223228
இல. 110/2,
விஜயராம மாவத்தை,
கொழும்பு 07.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112773006
chandima_w@parliament.lk

பங்கேற்றுள்ள குழுக்கள்

அங்கத்துவம் வகித்த குழுக்கள்

  • பொது மனுக் குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஏழாவது பாராளுமன்றம்)
  • கைத்தொழில், வாணிபம் பற்றிய ஆலோசனைக்குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் ஏழாவது பாராளுமன்றம்)

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்
(2017 - 2018)
50 22

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom