இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ செல்வம் அடைக்கலநாதன், பா.உ.

கட்சி
இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி
அமைச்சு
குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர்
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
வன்னி
பிறந்த திகதி : 1962-06-10
சமுதாய அந்தஸ்து : தபுதாரர்
சமயம் : உரோமன் கத்தோலிக்கர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
024222977
சென். செபஸ்தியன் வீதி,
மன்னார்
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0232222100
சீ. 28, உறுப்பினர் உத்தியோகபூர்வ வாசஸ்தலம்,மாதிவெல,
கோட்டை
adaikkalanathan_s@parliament.lk

அங்கத்துவம் வகித்த குழுக்கள்

  • நிலையியற் கட்டளைகள் குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)
  • பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு (இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்)

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
108 21

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom