இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ டக்ளஸ் தேவானந்தா, பா.உ.

கட்சி
ஈழ மக்கள் ஜனநாயக் கட்சி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
யாழ்ப்பாணம்
பிறந்த திகதி : 1957-11-10
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமாகாதவர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0112503467
இல.04,
புதிய அத்தியடி வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112503467
இல. 9/3, ஸ்டேஷன் வீதி,பம்பலபிட்டி,
கொழும்பு 04.
devananda_d@parliament.lk

பங்கேற்றுள்ள குழுக்கள்

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
74 17

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom