இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ அநுர திசாநாயக்க, பா.உ.

கட்சி
மக்கள் விடுதலை முன்னணி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
கொழும்பு
பிறந்த திகதி : 1968-11-24
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமாகாதவர்
சமயம் : பௌத்தர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0112177005
இல. 464/20, பன்னிப்பிட்டிய வீதி,
பெலவத்த,
பத்தரமுல்ல.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0112177013
dissanayaka_a@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்
(2017 - 2018)
56 16

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom