இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ எம்.எஸ். தெளபீக், பா.உ.

கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
தேர்தல் தொகுதி / தேசியப் பட்டியல்
தேசியப்பட்டியல்
பிறந்த திகதி : 1971-01-07
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : இஸ்லாமியர்

தொடர்பு விபரங்கள்

பாராளுமன்ற அமர்வு அல்லாத நாட்களில்
0262236166
இல. 229/1,
தலவத்துகொட வீதி,
பிட்டகோட்டே.
பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்
0773753653
thowfeek_m@parliament.lk

வரவு விபரம்

சட்டவாக்கம் வருகை தந்த நாட்கள் வருகை தராத நாட்கள்
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம்  
(2017 - 2018)
103 26

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom