இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஒக்டோபர் 03ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற விசேட அமர்வு

திகதி : 2017-09-28

2017, செப்டெம்பர் 21ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவானது 2017 ஒக்டோபர் 03ஆந் திகதியன்று பின்வரும் அலுவலை எடுத்துக் கொள்வதற்கு இணங்கியது :

 

2017 ஒக்டோபர் 03 செவ்வாய்க்கிழமை

பி.ப. 02.30 - பி.ப. 04.30  

இலங்கையின் ஜனநாயகத்தின் முதலாவது பாராளுமன்றத்தின் 70வது ஆண்டு நிறைவை நினைவு கூறல்

2017 ஒக்டோபர் 04 புதன்கிழமை long-brace பிராந்திய ஒத்துழைப்புக்கான தெற்காசிய சங்க (சார்க்) சபாநாயகர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சங்கத்தின் 8வது மாநாடு காரணமாக பாராளுமன்ற அமர்வு இல்லை
2017 ஒக்டோபர் 05 வியாழக்கிழமை
(போயா தினம் - பொது விடுமுறை)
2017 ஒக்டோபர் 06 வெள்ளிக்கிழமை
 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom