இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ (திருமதி) குமாரதுங்க, சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க, பா.உ.

பிறந்த திகதி : 1945-06-29
சமுதாய அந்தஸ்து : சமயம் எதையும் பின்பற்றாதவர்
சமயம் : பௌத்தர்

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom