இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ பெல்பொல, ரிசார்ட் ஸ்டான்லி, பா.உ.

கடைசியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட கட்சி
ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி
பிறந்த திகதி : 1898-11-21
சமுதாய அந்தஸ்து : சமயம் எதையும் பின்பற்றாதவர்

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom