இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கௌரவ ஜயவர்தன, ஜூனியஸ் ரிசார்ட், பா.உ.

கடைசியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட கட்சி
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
பிறந்த திகதி : 1906-09-17
சமுதாய அந்தஸ்து : திருமணமானவர்
சமயம் : பௌத்தர்

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom