இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

அரசாங்க பொறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழு


குழு செயலாளரை தொடர்பு கொள்க
நிஷாந்தி எஸ். விக்கிரமரத்ன
இலங்கைப் பாராளுமன்றம்
ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டே
0112777301
0112777559/602
nishanthi_w@parliament.lk

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom