இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தியை நோக்காகக் கொண்ட ஐக்கிய நாடுகளின் 2030 நிகழ்ச்சிநிரல் பற்றிய கலந்துரையாடல்

திகதி : 2017-07-14

நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய நாடுகள் 2030 நிகழச்சிநிரல் மீதான பாராளுமன்றத்தின் தெரிகுழுவின் தவிசாளர் அக்குழுவின் இடைக்கால அறிக்கையை சமர்ப்பிப்பது தொடர்பாக 2017 ஜூலை 13 ஆம் திகதியன்று பாராளுமன்ற கட்டிடத்தொகுதியில் கலந்துரையாடலொன்றை நடத்தினார். இதில் குழு அலுவலக செயலாளர்களுடன் ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்ட (UNDP) பிரதிநிதிகள் மற்றும் இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவக (SLIDA) பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர்.

 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom