இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

வரவு செலவுத் திட்டம் 2018 - குழுநிலை விவாதம்

குழுநிலை விவாதம்

- 2017 நவம்பர் 13, திங்கட்கிழமை

 

குழுநிலை விவாதம் நவம்பர் 17ஆம் திகதி முதல் டிசம்பர் 09ஆம் திகதி வரையான பத்தொன்பது (18) நாட்கள் கொண்ட காலப்பகுதியில் இடம்பெறுவதோடு மூன்றாம் மதிப்பீடு மீதான வாக்கெடுப்பு 2017 டிசம்பர் 09ஆம் திகதி நடைபெறும்.

 

நிகழ்ச்சி நிரல் [பிடிஎப்]

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

2017-11-13 ஆம் திகதியில் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டவாறு

வரவு செலவுத் திட்டம்

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom