இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ceremonial

8வது பாராளுமன்றத்தின் 2வது கூட்டத்தொடரை வைபவரீதியாக ஆரம்பித்தல்

எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்தொடர் இன்று (மே 08) வைபவரீதியாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க

coc-t

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான நடத்தைக் கோவை

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான “நடத்தைக் கோவை” 2018 மார்ச் 07 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன், 2018 ஏப்ரல் 15 ஆம் திகதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படுத்தப்படுகின்றது.

பதிவிறக்குக தொடர்புடைய செய்திகள்

so-ta

புதிய பாராளுமன்ற நிலையியற் கட்டளைகள்

பாராளுமன்ற புதிய நிலையியற் கட்டளைகள் 2018 மார்ச் 07 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன், 2018 ஏப்ரல் 15 ஆம் திகதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது.

பதிவிறக்குக தொடர்புடைய செய்திகள்
 • 8வது பாராளுமன்றத்தின் 2வது கூட்டத்தொடரை வைபவரீதியாக ஆரம்பித்தல்

  எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்தொடர் இன்று (மே 08) வைபவரீதியாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

  மேலும் வாசிக்க

 • பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான நடத்தைக் கோவை

  பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான “நடத்தைக் கோவை” 2018 மார்ச் 07 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன், 2018 ஏப்ரல் 15 ஆம் திகதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படுத்தப்படுகின்றது.

  பதிவிறக்குக தொடர்புடைய செய்திகள்

 • புதிய பாராளுமன்ற நிலையியற் கட்டளைகள்

  பாராளுமன்ற புதிய நிலையியற் கட்டளைகள் 2018 மார்ச் 07 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன், 2018 ஏப்ரல் 15 ஆம் திகதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது.

  பதிவிறக்குக தொடர்புடைய செய்திகள்


நுவரெலிய “ஏப்ரல் புலூம்ஸ் 2018” போட்டியின் போது சேனாதிபதி இல்லத்திற்கு மூன்று விருதுகள்

2018-05-22
april-blooms
நுவரெலிய மாநகர சபையினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்த “ஏப்ரல் புலூம்ஸ் 2018” வருடாந்த பூங்கா போட்டி 2018 ஏப்ரல் 20 மற்றும் 21ஆம் திகதிகளில் நடைபெற்றது.   இப்போட்டியின் போது நுவரெலிய - சேனாதிபதி இல்லம் (பாராளுமன்றத்தினால் பராமரிக்கப்படுகின்ற விடுமுறை பங்களா) “மலர் பூங்கா (அரச நிறுவனம்) - விசால” பிரிவில் முதலாம் இடத்தை தட்டிக் கொண்டது. அவ்வாறே “வேலி மற்றும் பதர்வெளி (அரச நிறுவனம்) - விசால" மற்றும் "புல்வெளி (அரச நிறுவனம்) - விசால” ஆகிய பிரிவுகளில் இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்றுக் கொள்ள அவர்களால் முடிந்தது.        
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-05-22 நுவரெலிய “ஏப்ரல் புலூம்ஸ் 2018”...
2018-05-16 ஐக்கிய அரபு இராச்சிய தூதுவரின்...
2018-05-09 நீதித்துறை (திருத்தச்) சட்டமூலம்...
2018-05-09 பாராளுமன்ற மகளிர்...
2018-05-08 பாராளுமன்ற அமர்வை வைபவ ரீதியாக...
மேலும்

2018 மே 23ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்

2018-05-23
கௌரவ கரு ஜயசூரிய, சபாநாயகர் அவர்கள் தலைமை வகித்தார்கள்.சபாநாயகரின் அறிவித்தல்கள் ‘A’ : தெரிவுக் குழுவின் கூட்டம்சபாநாயகரினால் பத்திரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படல் இலங்கைச் சனநாயகச் சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் 154(6) ஆம் உறுப்புரையின் பிரகாரம் கணக்காய்வாளர் தலைமையதிபதியின் விசேட அறிக்கையின் பத்தாவது தொகுதியின் III, XI மற்றும் XII பகுதிகள்பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் (i)    2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கைப் பத்திரிகைப் பேரவையின் ஆண்டறிக்கையும் கணக்குகள் கூற்றும்(ii)    2014/2015 மற்றும் 2015/2016 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான ஸ்ரீ லங்கா...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-05-23 2018 மே 23ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2018-05-22 2018 மே 22ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2018-05-11 2018 மே 11ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2018-05-10 2018 மே 10ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2018-05-09 2018 மே 09ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
மேலும்

மே மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

2018-05-15
2018, மே 17 ஆந் திகதி கூடிய அரசியற் கட்சிகளின் தலைவர்கள் 2018 மே மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டனர்.
மேலும் வாசிக்க

அமர்வு வார
1வது நாள்
தலைப்பு
2018-05-22 மே மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான...
2018-05-09 மே மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான...
2018-04-03 ஏப்ரல் மாத முதலாம் அமர்வு...
2018-03-20 மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2018-03-20 மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
மேலும்

இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்)

2015-05-25
mace
  19 மே 2015இத்தினத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட “குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை” விவாதத்திற்கு...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2015-05-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-03-24 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-02-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில்...
2015-02-13 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜன 29 -...
2015-01-23 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜனவரி...
மேலும்

தற்போதைக்குநடப்பு இணைய ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சிகள் எவையும் இல்லை
மேலும்...

சபைசுற்றுலா

பாராளுமன்ற சபாகூடத்தின் தோற்றத்தை 360° கோணங்களில்..பார்க்க

படத்தொகுப்பு

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் சின்னங்கள்..பார்க்க

விவரணக்காட்சி

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் விவரணக் காட்சியைப் பார்க்க..பார்க்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom