இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

budget

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம் (2019) பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பு

கௌரவ நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சர் கௌரவ மங்கள சமரவீர அவர்களினால் 2019 ஆம் நிதியாண்டின் சேவைக்கு ஏற்பாடு செய்வதற்குமான “ஒதுக்கீடு” எனும் சட்டமூலம் இன்று (ஒக்டோபர் 09) ஆம் திகதி பிரேரிக்கப்பட்டது.

சட்டமூலத்தினை பதிவிறக்கம் செய்க

delimitation

எல்லைகளை நிர்ணயிப்பதற்கான குழுவின் அறிக்கை பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை

மாகாண சபைகளின் தேர்தல் தொகுதி எல்லைகளை நிர்ணயிப்பதற்கான குழுவின் அறிக்கை பாராளுமன்றத்தினால் இன்று (ஆகஸ்ட் 24) அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

மேலும் வாசிக்க

national-audit-ta

“தேசிய கணக்காய்வு” சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது

“தேசிய கணக்காய்வு” எனும் சட்டமூலம் இன்று (ஜூலை 05) பாராளுமன்றத்தினால் திருத்தங்களுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க

ananda-kumarasiri-mp

புதிய பிரதி சபாநாயகர் கௌரவ ஆனந்த குமாரசிறி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 2018 ஜூன் மாதம் 05ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் பிரதி சபாநாயகர் மற்றும் குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

மேலும் வாசிக்க

live-interpretation.png

“பாராளுமன்ற நடப்பு” தற்போது சமகால உரைபெயர்ப்புடன்

பாராளுமன்ற இணையத்தளம் மற்றும் கையடக்க பயன்பாட்டின் ஊடாக “பாராளுமன்ற நடப்பு” பார்க்கும் போது அல்லது கேட்கும் போது பாராளுமன்ற உரையின் சமகால உரைபெயர்ப்பினை கேட்கக்கூடிய வசதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வாசிக்க »
 • ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம் (2019) பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பு

  கௌரவ நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சர் கௌரவ மங்கள சமரவீர அவர்களினால் 2019 ஆம் நிதியாண்டின் சேவைக்கு ஏற்பாடு செய்வதற்குமான “ஒதுக்கீடு” எனும் சட்டமூலம் இன்று (ஒக்டோபர் 09) ஆம் திகதி பிரேரிக்கப்பட்டது.

  சட்டமூலத்தினை பதிவிறக்கம் செய்க

 • எல்லைகளை நிர்ணயிப்பதற்கான குழுவின் அறிக்கை பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை

  மாகாண சபைகளின் தேர்தல் தொகுதி எல்லைகளை நிர்ணயிப்பதற்கான குழுவின் அறிக்கை பாராளுமன்றத்தினால் இன்று (ஆகஸ்ட் 24) அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

  மேலும் வாசிக்க

 • “தேசிய கணக்காய்வு” சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது

  “தேசிய கணக்காய்வு” எனும் சட்டமூலம் இன்று (ஜூலை 05) பாராளுமன்றத்தினால் திருத்தங்களுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது.

  மேலும் வாசிக்க

 • புதிய பிரதி சபாநாயகர் கௌரவ ஆனந்த குமாரசிறி

  பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 2018 ஜூன் மாதம் 05ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் பிரதி சபாநாயகர் மற்றும் குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

  மேலும் வாசிக்க

 • “பாராளுமன்ற நடப்பு” தற்போது சமகால உரைபெயர்ப்புடன்

  பாராளுமன்ற இணையத்தளம் மற்றும் கையடக்க பயன்பாட்டின் ஊடாக “பாராளுமன்ற நடப்பு” பார்க்கும் போது அல்லது கேட்கும் போது பாராளுமன்ற உரையின் சமகால உரைபெயர்ப்பினை கேட்கக்கூடிய வசதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

  மேலும் வாசிக்க »


அரசியலமைப்புப் பேரவைக்கு உறுப்பினர்கள் அல்லாத புதிய மூன்று நபர்களின் பெயர்கள் பாராளுமன்றத்தினால் நிறைவேற்றப்பட்டது

2018-10-11
அரசியலமைப்பின் 41அ உறுப்புரையின் (1) ஆம் துணை உறுப்புரையின் (உ) உப பந்தி மற்றும் (4) மற்றும் (5) ஆம் பந்திகள் ஆகியவற்றின் கீழ் அரசியலமைப்புப் பேரவைக்கு பிரதம அமைச்சர் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஆகிய இருவரினாலும் பெயர் குறித்து நியமிக்கப்படுதலின் பேரில், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அல்லாதோரான, கலாநிதி ஜயந்த தனபால, திரு. அஹமட் ஜாவிட் யூசுப், திரு. நாகநாதன் செல்வக்குமாரன் ஆகியோரை பெயர் குறிப்பிடுவதானது, அரசியலமைப்பின் 41அ உறுப்புரையின் (5) ஆம் பந்தியின் கீழ் பாராளுமன்றத்தினால் இன்றைய தினம் நிறைவேற்றப்பட்டது.   கலாநிதி...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-10-11 அரசியலமைப்புப் பேரவைக்கு...
2018-10-05 தேசிய கூடைப்பந்தாட்ட அணிக்கு...
2018-09-27 ஜப்பான் தூதுவரின் பாராளுமன்ற...
2018-09-21 கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களினால்...
2018-09-20 பாராளுமன்றத்தில் “EvalColombo 2018” அமர்வு
மேலும்

2018 ஒக்டோபர் 12ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்

2018-10-12
கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, பிரதிச் சபாநாயகரும் குழுக்களின் தவிசாளருமானவர் தலைமை வகித்தார்கள்.சபாநாயகரினால் பத்திரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படல் (i)    இலங்கைச் சனநாயகச் சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 41ஆ(6) உறுப்புரையின் பிரகாரம் 2018 ஆம் ஆண்டின் முதலாம் காலாண்டின் (2018.01.01 - 2018.03.31) எல்லை நிர்ணய ஆணைக்குழுவின் செயலாற்றுகை அறிக்கை; மற்றும் (ii)    இலங்கைச் சனநாயகச் சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 41ஆ(6) உறுப்புரையின் பிரகாரம் தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் 2015 -  2018 ஆம் ஆண்டு வரையிலான அறிக்கைபத்திரங்கள்...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-10-12 2018 ஒக்டோபர் 12ஆந் திகதியின் சபை...
2018-10-11 2018 ஒக்டோபர் 11ஆந் திகதியின் சபை...
2018-10-10 2018 ஒக்டோபர் 10ஆந் திகதியின் சபை...
2018-10-09 2018 ஒக்டோபர் 09ஆந் திகதியின் சபை...
2018-09-21 2018 செப்டெம்பர் 21ஆந் திகதியின் சபை...
மேலும்

ஒக்டோபர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

2018-10-12
2018, ஒக்டோபர் 10 ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2018 ஒக்டோபர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.  
மேலும் வாசிக்க

அமர்வு வார
1வது நாள்
தலைப்பு
2018-10-25 ஒக்டோபர் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2018-10-11 2018 ஒக்டோபர் 11 மற்றும் 12ஆம் திகதிகளில்...
2018-10-09 ஒக்டோபர் மாத முதலாம் அமர்வு...
2018-09-18 செப்டெம்பர் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2018-09-07 2018 செப்டெம்பர் 07ஆம் திகதிய...
மேலும்

இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்)

2015-05-25
mace
  19 மே 2015இத்தினத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட “குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை” விவாதத்திற்கு...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2015-05-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-03-24 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-02-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில்...
2015-02-13 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜன 29 -...
2015-01-23 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜனவரி...
மேலும்

நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்கான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பங்களிப்பு தொடர்பான பட்டறை

2018-10-11
நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்காக இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பங்களிப்பு தொடர்பான பட்டறை 2018 ஒக்டோபர் 12 முதல் 14 வரையான மூன்று நாட்களிலும் கொழும்பு ஹில்டன் ஹோட்டலில் நடாத்துவதற்கு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பட்டறையை ஏற்பாடு செய்வது 2013 நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான பாராளுமன்றத்தின் தெரிகுழு, ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (UNDP) மற்றும் அனைத்து பாராளுமன்ற ஒன்றியம் (Inter Parliamentary Union) ஆகியனவாகும்.   ஐக்கிய நாடுகளின்...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-10-11 நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய...
2018-10-09 இலங்கையில் இன மற்றும் மத...
2018-09-25 இலங்கையின் தேசிய மற்றும் சமய...
2018-08-28 இலங்கையில் தேசிய மற்றும் சமய...
2018-07-31 இலங்கையின் தேசிய மற்றும் சமய...
மேலும்
ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புரிமைகள் பற்றிய குழுவின் முதலாவது அறிக்கை
அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் முதலாவது அறிக்கை (8வது பாராளுமன்றம், 2வது கூட்டத்தொடர்)
2018.04.03 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை
2018.03.07 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிலையியற் கட்டளைகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கை
2018.02.21 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை

அனைத்து குழு அறிக்கைகளையும் பெறுக

தற்போதைக்குநடப்பு இணைய ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சிகள் எவையும் இல்லை
மேலும்...

சபைசுற்றுலா

பாராளுமன்ற சபாகூடத்தின் தோற்றத்தை 360° கோணங்களில்..பார்க்க

படத்தொகுப்பு

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் சின்னங்கள்..பார்க்க

விவரணக்காட்சி

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் விவரணக் காட்சியைப் பார்க்க..பார்க்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom