இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

china-del

சீனத் தூதுக்குழுவின் வருகை

சீன மக்கள் அரசியல் ஆலோசனை மாநாட்டின் (CPPCC) தேசிய குழுவின் தவிசாளர் அதிமேதகு யு ஜென்செங்க் அவர்களின் தலைமையிலான உயர்மட்ட தூதுக்குழுவொன்று 2017 ஏப்ரல் 07ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்திற்கு விஜயம் செய்தது.

மேலும் வாசிக்க

jrj-institute

பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவகமாக ஜே.ஆர். ஜயவர்தன நிறுவகத்தை அபிவிருத்தி செய்யும் எண்ணக்கரு பத்திரத்தை கையளித்தல்

பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்கான ஜே.ஆர். ஜயவர்தன நிறுவகமாக முன்மொழியப்பட்டதன் எண்ணக்கரு பத்திரம் கௌரவ பிரதம அமைச்சர் மற்றும் சபாநாயகர் ஆகியோருக்கு 2017 மார்ச் 23 அன்று கையளிக்கப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க

bestweb-awards-2017

“BestWeb.lk 2017” போட்டியின் போது parliament.lk க்கு உச்ச எண்ணிக்கையான விருதுகள்

LK ஆள்கள பதிவகத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த “BestWeb.lk” விருது வழங்கல் வைபவத்தின் போது இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளமானது அதிக புகழாரத்துக்குரிய இணையத்தளமாக திகழ்ந்தது.

மேலும் வாசிக்க

un-2030

நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தியை நோக்காகக் கொண்ட ஐக்கிய நாடுகளின் 2030 நிகழ்ச்சிநிரல் பற்றி விழிப்புணர்வூட்டும் அமர்வு

நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தியை நோக்காகக் கொண்ட ஐக்கிய நாடுகளின் 2030 - நிகழ்ச்சிநிரல் பற்றிய விழிப்புணர்வூட்டும் அமர்வொன்று 2017.03.22 ஆம் திகதியன்று பாராளுமன்றத்தின் 01 ஆம் இலக்க குழு அறையில் நடைபெற்றது.

மேலும் வாசிக்க

aiia-delegation

இளைஞர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான செயலமர்வு

இளைஞர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான செயலமர்வு அண்மையில் பாராளுமன்ற கட்டிடத்தொகுதியிலுள்ள பாராளுமன்ற குழு அறை இல. 01 இல் நடைபெற்றது.

மேலும் வாசிக்க
 • சீனத் தூதுக்குழுவின் வருகை

  சீன மக்கள் அரசியல் ஆலோசனை மாநாட்டின் (CPPCC) தேசிய குழுவின் தவிசாளர் அதிமேதகு யு ஜென்செங்க் அவர்களின் தலைமையிலான உயர்மட்ட தூதுக்குழுவொன்று 2017 ஏப்ரல் 07ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்திற்கு விஜயம் செய்தது.

  மேலும் வாசிக்க

 • பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவகமாக ஜே.ஆர். ஜயவர்தன நிறுவகத்தை அபிவிருத்தி செய்யும் எண்ணக்கரு பத்திரத்தை கையளித்தல்

  பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்கான ஜே.ஆர். ஜயவர்தன நிறுவகமாக முன்மொழியப்பட்டதன் எண்ணக்கரு பத்திரம் கௌரவ பிரதம அமைச்சர் மற்றும் சபாநாயகர் ஆகியோருக்கு 2017 மார்ச் 23 அன்று கையளிக்கப்பட்டது.

  மேலும் வாசிக்க

 • “BestWeb.lk 2017” போட்டியின் போது parliament.lk க்கு உச்ச எண்ணிக்கையான விருதுகள்

  LK ஆள்கள பதிவகத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த “BestWeb.lk” விருது வழங்கல் வைபவத்தின் போது இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளமானது அதிக புகழாரத்துக்குரிய இணையத்தளமாக திகழ்ந்தது.

  மேலும் வாசிக்க

 • நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தியை நோக்காகக் கொண்ட ஐக்கிய நாடுகளின் 2030 நிகழ்ச்சிநிரல் பற்றி விழிப்புணர்வூட்டும் அமர்வு

  நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தியை நோக்காகக் கொண்ட ஐக்கிய நாடுகளின் 2030 - நிகழ்ச்சிநிரல் பற்றிய விழிப்புணர்வூட்டும் அமர்வொன்று 2017.03.22 ஆம் திகதியன்று பாராளுமன்றத்தின் 01 ஆம் இலக்க குழு அறையில் நடைபெற்றது.

  மேலும் வாசிக்க

 • இளைஞர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான செயலமர்வு

  இளைஞர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான செயலமர்வு அண்மையில் பாராளுமன்ற கட்டிடத்தொகுதியிலுள்ள பாராளுமன்ற குழு அறை இல. 01 இல் நடைபெற்றது.

  மேலும் வாசிக்க


துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்களின் தவிசாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களுடனான பொதுநலவாய செயலகத்தின் பணி அமர்வு

2017-06-23
இலங்கை பாராளுமன்ற துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்களின் தவிசாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களுடனான பொதுநலவாய செயலகத்தின் அலுவலர்களுடனான பணி அமர்வொன்று 2017 ஜூன் 27 செவ்வாய்க்கிழமை மு.ப. 10.00 முதல் மதியம் 12.00 வரை குழு அறை இல. 01 இல் நடைபெறவுள்ளது.   பின்வரும் அலுவலர்கள் கலந்து கொள்வர்:-  
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2017-06-23 துறைசார் மேற்பார்வைக்...
2017-06-22 அரசாங்க கணக்கு குழுவின் கௌரவ...
2017-06-07 முன்மொழியப்பட்ட நிலையியற்...
2017-05-04 “ஆசிய -பசுபிக் பிராந்தியத்தின்...
2017-04-27 பாராளுமன்றத்தை கூடுமாறு...
மேலும்

2017 ஜூன் 22ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்

2017-06-22
கௌரவ கரு ஜயசூரிய, சபாநாயகர் அவர்கள் தலைமை வகித்தார்கள்.சபாநாயகரின் அறிவித்தல்கள் ‘A’ :  பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு மற்றும் தெரிவுக் குழு ஆகியவற்றின் கூட்டங்கள் ‘B’ :  “குற்றவியல் நடவடிக்கைமுறைச் சட்டக்கோவை” எனும் சட்டமூலம் சம்பந்தமான உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புபத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் (i) 2016 ஆம் ஆண்டின் தோ்தல் ஆணைக்குழு(ii) 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான சட்ட அலுவல்கள் திணைக்களம்(iii) 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சு(iv) 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்(v) 2016 ஆம்...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2017-06-22 2017 ஜூன் 22ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2017-06-21 2017 ஜூன் 21ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2017-06-20 2017 ஜூன் 20ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2017-06-09 2017 ஜூன் 09ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2017-06-07 2017 ஜூன் 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
மேலும்

இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்)

2015-05-25
mace
  19 மே 2015இத்தினத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட “குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை” விவாதத்திற்கு...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2015-05-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-03-24 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-02-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில்...
2015-02-13 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜன 29 -...
2015-01-23 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜனவரி...
மேலும்
வட மாகாணத்தின் சுற்றுலாப்பயணத்துறை அதிகாரசபை நியதிச்சட்ட வரைவு தொடர்பில் சர்வதேச தொடர்புகள் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.05.26 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
குடியியல் நடவடிக்கைமுறைச் சட்டக்கோவை (திருத்தம்) சட்டமூலம் தொடர்பிலான சட்ட விவகாரம் (ஊழலுக்கெதிரான) மற்றும் ஊடகத்துறை பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.05.04 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்கை
2017.05.04 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட உற்பத்திகளும் சேவைகளும் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.05.03 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கமத்தொழில் மற்றும் காணி பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை

அனைத்து குழு அறிக்கைகளையும் பெறுக

தற்போதைக்குநடப்பு இணைய ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சிகள் எவையும் இல்லை
மேலும்...

சபைசுற்றுலா

பாராளுமன்ற சபாகூடத்தின் தோற்றத்தை 360° கோணங்களில்..பார்க்க

படத்தொகுப்பு

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் சின்னங்கள்..பார்க்க

விவரணக்காட்சி

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் விவரணக் காட்சியைப் பார்க்க..பார்க்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom