ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ඡායාරූප ගැලරිය

The Chamber Door

සභා ගර්භ‌යේ අලංකාර ප්‍රධාන ද්වාරය දර්ශනීය අයුරින් සැරසිලි කර ඇති අතර එය තඹ වලින් නිමවා රිදී තහඩුවකින් ආවරණය කර ඇත. මෙම ද්වාරය දිගින් අඩි 12 ක් සහ පළලින් අඩි 12 ක් වන අතර එයට විස්මය දනවන ත්‍රිමාන ‌පෙනුමක් ලැබී ති‌බේ.... තවදුරටත් කියවන්න

The Chamber

සභා ගර්භ‌යේ හැඩය ඝෘජු‌‌කෝණාඝ්‍ර වන අතර, එය සමස්ථ ‌ගොඩනැගිල්‌ලේ මධ්‍යම ප්‍ර‌දේශ‌යේ තට්ටු ‌දෙකක උස‌ට පිහිටා ඇත. සැරසිළි සහිත මල ‌නොබැ‌‌දෙන වා‌නේ කණු මත නංවන ලද රජවරුන්ට, පන්සල්වලට සහ ‌කෝරළවලට අයත් රිදියෙන් නිම කරන ලද ‌කොඩි, ධජ සහ පතාක දහ අටක්... තවදුරටත් කියවන්න

Seating Facility

සභා ගර්භය තුළ මන්ත්‍රීවරුන්ට ආසන පහසුකම් සලසා ඇත්‌තේ ‌මේස සහිතව තට්ටු‌වෙන් තට්ටුව උස් වන පරිදි සවි කළ ආසන මගිනි. සභා ගර්භය තුළ වායු සමීකරණ පහසුකම් ද සහිතව මන්ත්‍රීවරුන් 232 ක් සඳහා ආසන පනවා ඇති අතර සභා ගැ‌බේ මූලික ව්‍යුහය ‌වෙනස්... තවදුරටත් කියවන්න

Bar of the House

ප්‍රධාන ද්වාර‌යෙන් සභා ගර්භයට පිවිසීමට ඇති පියගැට ‌පෙළට කෙළින්ම ඉහළින් සභා ගර්භයේ මැද ‌කොටස මත අතුරා ඇති රතු පැහැති පලස මත, දිග ඝෘජු‌කෝණාස්‍රාකාර නිකල් පටියක් තබා ති‌බේ. මෙය සභා ගර්භ‌යේ සීමාව සලකුණු කරයි. මෙම සීමා‌වේ මුහුණතෙහි, නිර්නිතභාවය, සදාකාලිකත්වය සහ ‌සෞභාග්‍ය සං‌කේතාත්මක... තවදුරටත් කියවන්න

Galleries

සභා ගර්භ‌‌යේ ඉහළ ‌කොට‌සේ මහජන ගැලරි සහ පුවත්පත් වාර්තාකරුවන්ගේ ගැලරිය පිහිටා ති‌බේ. කථානායකවරයා‌ගේ ආසනයට ‌කෙළින් ම ඉදිරි‌යෙන් ආසන 96 කින් සමන්විත කථානායකවරයා‌ගේ ගැලරිය පිහිටා ඇති අතර, එය සම්භාවනීය අමුත්තන්ට ‌වෙන් කර ඇත. කථානායකවරයා‌ගේ අසුනට උඩින් පිහිටා ඇති ගැලරි‌යේ පුවත්පත් වාර්තාකරුවන්... තවදුරටත් කියවන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි