ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පුවත්

පාර්ලිමේන්තු නව අවුරුදු උළෙල 2016 2016-04-12
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව පළමු වරට සංවිධානය කරන ලද "නව...  තව දුරටත්
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ පළමු සැසිවාරය 2016-04-05
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ පළමු සැසිවාරය 2016 අප්‍රේල්...  තව දුරටත්
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල නිලධාරීන් සඳහා පවත්වන ලද වැඩමුළුව 2016-04-01
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව...  තව දුරටත්
අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමයේ 134 වැනි සම්මේලනයට ඉහළ පෙළේ නියෝජිත පිරිසක් සහභාගී වෙති 2016-03-21
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත්  තව දුරටත්
ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සැමරීමේ විශේෂ වැඩසටහන 2016-03-11
ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සැමරීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් 2016...  තව දුරටත්
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය පත්කිරීම පාර්ලිමේන්තුව යෝජනා සම්මත කරයි 2016-03-09
වර්තමාන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙහි 75 වන වගන්තිය යටතේ...  තව දුරටත්
යහපාලනය උදෙසා පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ ශක්‍යතා වර්ධනය 2016-03-04
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව විසින්  තව දුරටත්
ආංශික අධීක්ෂණ කමිටු සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා පැවැත්වෙන වැඩමුළුව 2016-02-17
ආංශික අධීක්ෂණ කමිටු සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු...  තව දුරටත්
හිටපු ජනාධිපති දිවංගත අතිගරු ඩී. බී. විජේතුංග මැතිතුමාගේ ආලේඛ්‍ය චිත්‍රය නිරාවරණය කිරීමේ උත්සවය 2016-02-11
හිටපු ජනාධිපති දිවංගත අතිගරු ඩී. බී. විජේතුංග...  තව දුරටත්
හිටපු ජනාධිපතිගේ අලේඛ්‍ය චිත්‍රය නිරාවරණය කිරීමේ උත්සවය 2016-02-09
හිටපු ජනාධිපති දිවංගත ගරු. ඩී. බී. විජේතුංග මහතාගේ...  තව දුරටත්
මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ භූමිකාව පිළිබඳ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය ආසියානු කලාපීය සමුළුව 2016-02-02
මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන්...  තව දුරටත්
මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ භූමිකාව පිළිබඳ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය ආසියානු කලාපීය සමුළුව 2016-01-28
ආසියාවේ  තව දුරටත්
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සිය නිල ජංගම යෙදුම එළිදක්වයි 2016-01-07
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නිල ජංගම යෙදුම 2016 ජනවාරි මස 07...  තව දුරටත්
පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම දියත් කිරීම 2016-01-05
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රථම නිල ජංගම යෙදුම දියත්...  තව දුරටත්
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සහ රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව පිහිටුවීම සඳහා වූ යෝජනා පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරයි 2015-12-19
පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 104 සිට 120 දක්වා වූ ස්ථාවර...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි