ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පුවත්

හිටපු ජනාධිපති දිවංගත අතිගරු ඩී. බී. විජේතුංග මැතිතුමාගේ ආලේඛ්‍ය චිත්‍රය නිරාවරණය කිරීමේ උත්සවය 2016-02-11
හිටපු ජනාධිපති දිවංගත අතිගරු ඩී. බී. විජේතුංග...  තව දුරටත්
හිටපු ජනාධිපතිගේ අලේඛ්‍ය චිත්‍රය නිරාවරණය කිරීමේ උත්සවය 2016-02-09
හිටපු ජනාධිපති දිවංගත ගරු. ඩී. බී. විජේතුංග මහතාගේ...  තව දුරටත්
මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ භූමිකාව පිළිබඳ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය ආසියානු කලාපීය සමුළුව 2016-02-02
මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන්...  තව දුරටත්
මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ භූමිකාව පිළිබඳ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය ආසියානු කලාපීය සමුළුව 2016-01-28
ආසියාවේ  තව දුරටත්
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සිය නිල ජංගම යෙදුම එළිදක්වයි 2016-01-07
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නිල ජංගම යෙදුම 2016 ජනවාරි මස 07...  තව දුරටත්
පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම දියත් කිරීම 2016-01-05
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රථම නිල ජංගම යෙදුම දියත්...  තව දුරටත්
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සහ රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව පිහිටුවීම සඳහා වූ යෝජනා පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරයි 2015-12-19
පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 104 සිට 120 දක්වා වූ ස්ථාවර...  තව දුරටත්
රුසියානු නි‍යෝජිත පිරිසගේ සංචාරය 2015-12-01
රුසියානු සමුහාණ්ඩුවේ ෆෙඩරල් මන්ත්‍රණ සභාවේ සමුහාණ්ඩු...  තව දුරටත්
අග්‍රාමාත්‍යතුමාට, කථානායකතුමාට සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන්ට පොපි මල් පළඳවයි 2015-11-03
සන්නද්ධ හමුදා රණවිරු අනුස්මරණ පො‍පි සැමරුම (2015) වෙනුවෙන්...  තව දුරටත්
සංවර්ධනය සහ රාජ්‍ය පාලනය සඳහා සමාජ මාධ්‍යය භාවිතා කිරීම පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පැවැත්වූ වැඩසටහන 2015-10-09
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වෙනුවෙන් “සංවර්ධනය සහ...  තව දුරටත්
ඊශ්‍රායල පාර්ලිමේන්තු නි‍යෝජිත පිරිසගේ සංචාරය 2015-09-30
ඊශ්‍රායලයේ නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ (නෙසට්) අධ්‍යක්ෂ...  තව දුරටත්
ව්‍යවස්ථා සභාව සඳහා මන්ත්‍රීන් නොවන තැනැත්තන්ගේ නම් පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරයි 2015-09-22
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41අ ව්‍යවස්ථාවේ (1) අනු...  තව දුරටත්
අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූ අභිනව මන්ත්‍රීවරුන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව 2015-09-14
අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවට අභිනවයෙන් තේරී පත්වූ...  තව දුරටත්
අටවැනි අභිනව පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරයන් වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව 2015-09-07
අටවැනි අභිනව පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරයන්...  තව දුරටත්
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් විසින් රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීම 2015-08-28
2015 සැප්තැම්බර් මස 01 වැනි අඟහරුවාදා ප.ව. 3.00 ට ශ්‍රී ලංකා...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි