ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් රාජ්‍ය ආයතන ඇගයීම සඳහා ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබූ ජාතික සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය - 2018

දිනය : 2018-09-05

විගණකාධිපතිවරයා විසින්,  රාජ්‍ය ආයතන පිළිබඳ විගණන විමර්ශන සිදු කොට,  පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන විගණකාධිපති වාර්තා විභාග කිරීමේ සම්ප්‍රදායානුකූල ක්‍රමවේදයෙන් ඔබ්බට ගමන් කරමින්, ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අධීක්ෂණයට ලක්වන සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවල මුල්‍ය පාලන නීතිරීති හා රෙගුලාසිවලට අනුගතවීම් සහ කාර්යසාධනය පිළිබඳ තොරතුරු පරිගණක ජාලගත වැඩසටහනක් මඟින් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව, විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් එම තොරතුරු විශ්ලේෂණය හා විමර්ශනය කොට සිදු කළ බර තැබීම් අනුව ඉහළ කාර්යසාධනයක් පෙන්නුම් කරන ලද  ආයතන ඇගයීම පිණිස දෙවන වරටද ජාතික සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයක් පැවැත්වීමට කාරක සභාව තීරණය කළේය.

 

2016 මුදල් වර්ෂයට අදාළව පාර්ලිමේන්තුවේ පරිගණක ජාලගත තොරතුරු පද්ධතිය මඟින් දිවයින පුරා විසිරී තිබෙන සියළුම රාජ්‍ය ආයතන එනම්, මධ්‍යම රජයේ සියලුම අමාත්‍යාංශ, සියලුම දෙපාර්තමේන්තු, විශේෂිත වියදම් ඒකක,  සියලුම පළාත් සභා, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සහ පළාත් පාලන ආයතන ඇතුළු ආයතන 837 කින් ලබාගත් තොරතුරු ඇගයීමෙන් අනතුරුව විවිධ කාණ්ඩ යටතේ තෝරා ගනු ලැබූ,  අදාළ මුදල් වර්ෂයේදී උසස් කාර්යසාධනයක් පෙන්නුම් කරන ලද ආයතන 101 ක් සඳහා  ජාතික සම්මාන ප්‍රදානය 2018 සැප්තැම්බර් මස 05 වන දින පෙ.ව 10.00 ට ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා කාමර අංක 01 දී උත්සවාකාරයෙන් පැවැත්වීමට රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව කටයුතු කළේය. එම උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහභාගී වූ අතර ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ගරු කථානායකතුමා ද මෙම උත්සවයේ ආරාධිත අමුත්තන් ලෙස සහභාගී වූහ.

 

1 2

3 4

5

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි