ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටුවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව අනුමත නොකරයි

දිනය : 2018-08-24

පළාත් සභා මැතිවරණ කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව අද අනුමත නොකළේය. පැවැත්වූ ඡන්ද විමසීමේ දී, එයට පක්ෂව ඡන්ද කිසිවක් ප්‍රකාශ නොවූ අතර විරුද්ධව ඡන්ද 139 ක් ප්‍රකාශ විය. පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනතේ 3අ.(11) වගන්තිය ප්‍රකාරව එම වාර්තාව 2/3 ක වැඩි ජන්දයකින් පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරනු ලැබිය යුතු විය. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා විසින් 2018.03.06 දින එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

 

ඡන්ද විමසීමේ ප්‍රතිඵලය

 

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි