ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

අධිකරණ සංවිධාන (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සම්මත වේ

දිනය : 2018-05-09

අධිකරණ සංවිධාන (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත අද දින පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

 

මෙම පනත් කෙටුම්පත ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමිය විසින් 2018 මාර්තු මස 06 වන දින ඉදිරිපත් කරන ලදී. 1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනත මෙයින් සංශෝධනය කරනු ලැබේ. පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය ගරු කථානායකතුමා විසින් 2018 අප්‍රේල් 03 වන දින පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙන ලදී.

 

මේ පනතේ 6 වන උපලේඛනයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති වැරදි සම්බන්ධයෙන් යම් තැනැත්තෙකුට එරෙහිව අධිචෝදනා මත පවරනු ලබන නඩු ස්ථිර ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණයක් විසින් විභාග කිරීමට, නඩු විභාග කිරීමට සහ තීරණය කිරීමට මෙමඟින් විධිවිධාන සලස්වයි.

 

 පසුබිම් සටහන

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි