ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

රාජ්‍ය ආයතනවල මූල්‍ය සහ භෞතික කාර්ය සාධනය හා සම්බන්ධ තොරතුරු මාර්ගගතව ලබාගැනීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

දිනය : 2017-01-17

පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 ජනවාරි 09, 10 සහ 11 යන දිනයන්හි දී සියලුම රාජ්‍ය ආයතන සහ පළාත් පාලන ආයතනවල නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පුහුණු වැඩසටහනක් සංවිධානය කරන ලදී. මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ වූයේ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ විෂයපාත්‍රතාවට ලක්වන සියලු රාජ්‍ය සහ පළාත් පාලන ආයතනවල තොරතුරු මාර්ගගතව ලබාගැනීමයි.

 

පරිගණක වැඩසටහනට දත්ත ඇතුළත් කරන නිලධාරීන්ට මෙමඟින් මූලික පුහුණුවක් ලබාදුන් අතර මෙම ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධීකරණය කරනු ලැබුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ තොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසිනි.

 

1 2

1 2

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි