ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

මන්ත්‍රීන්ගේ කාරක සභා පැමිණීම

 

 2017.05.04 දිනට කාරක සභාවලට පැමිණීමේ සාරාංශය

 

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017-05-09

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි