ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, පා.ම.

දේශපාලන පක්ෂය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය
තනතුර
උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමා සහ පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායකතුමා
මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව
මහනුවර
උපන් දිනය : 1948-02-02
සිවිල් තත්ත්වය : විවාහක
ආගම : බෞද්ධ
වෘත්තිය / රැකියාව : නීතිඥ

ඇමතුම් තොරතුරු

රැස්වීම් නොපැවැත්වෙන දිනවලදී
0812203008
අංක 40,
දංගොල්ල පාර,
මහනුවර.
රැස්වීම් දිනවලදී
0813848600
අංක 121/ 1, පහලවෙල පාර,පැලවත්ත,
බත්තරමුල්ල.
kiriella_l@parliament.lk

පැමිණීමේ විස්තර

ව්‍යවස්ථාදායකය පැමිණි දින ගණන නොපැමිණි දින ගණන
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අටවැනි පාර්ලිමේන්තුව
(2017 - 2018)
71 1

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි