ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා, පා.ම.

දේශපාලන පක්ෂය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය
මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව
ජාතික ලැයිස්තුව

ඇමතුම් තොරතුරු

රැස්වීම් නොපැවැත්වෙන දිනවලදී
0777885413
අංක 231/12ඒ, පළමුවන පටුමග,
කලපලුවාව,
රාජගිරිය.
රැස්වීම් දිනවලදී
0777885413
jayampathy_w@parliament.lk

සාමාජිකත්වය දැරූ කාරක සභා

  • ස්ථාවර නියෝග පිළිබඳ කාරක සභාව (ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අටවැනි පාර්ලිමේන්තුව)

පැමිණීමේ විස්තර

ව්‍යවස්ථාදායකය පැමිණි දින ගණන නොපැමිණි දින ගණන
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අටවැනි පාර්ලිමේන්තුව  
(2017 - 2018)
116 9

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි